CBAC

Cynorthwywyr Clercol Dros Dro (16 wythnos), 4 diwrnod yr wythnos

Cyflogwr:
CBAC
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
21/05/2019
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Prif ddiben y swydd:

Bob blwyddyn mae CBAC yn cyflogi nifer o staff dros dro i gynorthwyo â phrosesau'r haf yn arwain at gyhoeddi'r canlyniadau. Darperir cymorth clercol cyffredinol gan yr aelodau staff hyn yn ymwneud ag amrywiaeth o weithdrefnau arholiadau.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

• Defnyddio systemau TG i wirio, llwytho i lawr a phrosesu gwybodaeth
• Cynorthwyo staff amser llawn i gyflawni gwiriadau clercol
• Cysylltu ag arholwyr / ysgolion am wybodaeth yn ymwneud ag ymholiadau
• Cynorthwyo â'r gwaith o ddosbarthu gwybodaeth i ysgolion a/neu arholwyr
• Sganio, llungopïo a pharatoi deunyddiau ar gyfer cyfarfodydd
• Unrhyw ddyletswyddau eraill i'w neilltuo o dro i dro dan gyfarwyddyd rheolwyr llinell

I ddechrau ar unwaith

 

 

Sut i wneud cais