Cyngor Celfyddydau Cymru

Cydlynydd Tîm

Cyflogwr:
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyflog:
Gradd B: £20,550 – £24,900 yn ddibynnol ar brofiad.
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/05/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

HKSQT2005/SG-MI-CC

Disgrifiad:

Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2020 
Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Bydd y Cydlynydd Tîm yn gyfrifol am drin gweithgareddau dydd i ddydd o bob agwedd fel rhan o dîm deinamig a phrysur sydd wedi ei wasgaru ar draws Cymru. Bydd yn sicrhau bod gwaith y tîm yn cael ei wneud yn effeithlon ac yn gywir ac yn gwneud hi’n bosibl i’r tîm weithredu’n effeithiol.  Mae gwaith y tîm yn amrywiol iawn ac yn cynnwys bob agwedd o ddatblygu celf, cydgysylltu â Chydweithwyr Celfyddydol, a darparu grantiau, yn amrywio o gymorth i unigolion creadigol i brosiectau celfyddydol ar raddfa fawr.   Bydd hefyd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi, ar sail dros dro, cynllun Noson Allan yn effeithiol drwy ddarparu gwasanaethau gweinyddol o safon uchel i’r tîm am un ddiwrnod yr wythnos. Mae Noson Allan yn gynllun Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n helpu sefydliadau lleol i ddod â pherfformiadau teithiol proffesiynol i leoliadau cymunedol gyda llai o berygl ariannol. Mae'n hyrwyddo tua chwe chan digwyddiad ledled Cymru bob blwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar allu profedig mewn TG a sgiliau gweinyddol a bod yn angerddol am ein bwriad o roi'r celfyddydau wrth wraidd y genedl. Mae’r gallu i weithio ar eich pen eich hun, blaenoriaethu tasgau a gweithredu’n effeithiol o dan bwysau yn hanfodol, ynghyd â sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad personol i safonau uchel o ofal cwsmer.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Sut i wneud cais