Cymwysterau Cymru

Pennaeth Ymgysylltu'n Strategol

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
Band 5 – ystod cyflog £48,650 - £58,185 y flwyddyn
Lleoliad:
Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Dyddiad Cau:
03/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Parhaol, amser llawn. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Ydych chi'n gyfathrebwr gwych sy'n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol?

Rydym yn chwilio am Bennaeth Ymgysylltu Strategol i arwain tîm dynamig yn ein sefydliad blaengar.

Fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru, rydym yn diogelu dysgwyr ac yn ennyn hyder y cyhoedd. Rydym yn diwygio cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol, ac rydym yn cydweithio ag amrywiaeth eang o randdeiliaid er mwyn ein helpu i lywio newid ym myd addysg.

A allai eich sgiliau a'ch profiad chi ein helpu i ddatblygu ein gwaith ymgysylltu corfforaethol i lefel newydd uchelgeisiol?
Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth neu wneud cais.

Dyddiad cau: 3 Mehefin 2019 – hanner dydd

Sut i wneud cais

  • Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais:


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    Q2,
    Parc Imperial,
    Casnewydd NP10 8AR

  • Gwefan: