Plant yng Nghymru

Swyddog Datblygu - Cyfranogiad

Cyflogwr:
Plant yng Nghymru
Cyflog:
£32,878 pro rata
Lleoliad:
Cardiff
Dyddiad Cau:
27/05/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Cyfle cyffrous i ymuno â Thîm Cymru Ifanc. Byddwch chi a’ch cydweithwyr yn mynd ati i ddatblygu a gweithredu gwaith Plant yng Nghymru o ran polisi, ymarfer ac addysgu’r cyhoedd, trwy waith uniongyrchol gydag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus cyflawni unrhyw profion perthnasol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Sut i wneud cais