Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rheolwr Dyddiadur a Gohebiaeth y Swyddfa Breifat

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£24,164 - £28,999 (Band Rheoli 3 – EO)
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
23/05/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-017-19

Disgrifiad:

Gwasanaeth: Tîm y Swyddfa Breifat, y Gwasanaeth Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau, y Gyfarwyddiaeth Ymgysylltu

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Cliriad diogelwch: Penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:

Mae’r Gwasanaeth Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau (CAMS) yn rhoi cymorth ysgrifenyddol i Lywyddion, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwyr y Cynulliad, a chyngor gweithredol ac ar ddatblygiad proffesiynol i’r 60 Aelod Cynulliad a’u staff.

Mae’r rôl hon, sy’n cael ei harwain gan Bennaeth y Swyddfa Breifat, yn rhan o’r tîm cymorth uniongyrchol ar gyfer y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd, gan sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu dyletswyddau’n effeithiol. Bydd y rôl hon yn darparu cefnogaeth graidd drwy gydlynu, comisiynu a darparu deunyddiau perthnasol ac amserol i sicrhau bod y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd yn gallu cyflawni eu hystod lawn o swyddogaethau yn effeithiol.

Fel deiliad y swydd, bydd angen i chi fod yn hyderus ac yn gallu blaenoriaethu wrth ymateb i lwyth gwaith prysur. Mae sgiliau cyfathrebu ardderchog a’r gallu i gadw’ch pen, yn ogystal â bod yn ddibynadwy ond yn hynod ymatebol dan bwysau hefyd yn hanfodol. Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym fel rhan o dîm bach, a bydd angen i chi allu gweithio’n ddwyieithog.

Bydd angen i chi feithrin a chynnal perthnasau gwaith rhagorol ar draws y sefydliad a datblygu trosolwg da o’r cyd-destun a’r blaenoriaethau busnes presennol.
Gan weithio gyda chydweithwyr, bydd disgwyl i chi ddangos ymrwymiad cadarn i gynnig gwasanaeth i gwsmeriaid. Hefyd, bydd disgwyl i chi fod â sgiliau cyfathrebu a threfnu ardderchog, a bydd angen i chi ddangos gallu i reoli tasgau lluosog mewn modd egnïol a hyblyg.

 

 

Sut i wneud cais