Anabledd Dysgu Cymru

Gweinyddydd Dwyieithog

Cyflogwr:
Anabledd Dysgu Cymru
Cyflog:
Gradd 3 (£17,163 to £19,308)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
24/05/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cytundeb tan 31 Mawrth 2020.  

Oriau: 37 awr yr wythnos. Byddem yn ystyried rhannu swydd.

Rydym yn falch iawn o fod wedi creu nifer o swyddi newydd yn Anabledd Dysgu Cymru ac ar hyn o bryd rydym wrthi yn recriwtio Gweinyddydd Dwyieithog i ddarparu cefnogaeth weinyddol llawn i Anabledd Dysgu Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.


Cyfrifoldebau

1. Gweinyddiaeth:

1.1 Trefnu cyfarfodydd ar ran y Prif Swyddog Gweithredol a’r Rheolwyr.

1.2 Cofnodi cyfarfodydd mewnol ac allanol yn ôl y gofyn.

1.3 Defnyddio amrywieth o feddalwedd i gynhyrchu gohebiaeth a dogfennau, cyflwyniadau a thaenlenni yn ôl y gofyn.

1.4 Sirhau bod cysylltiadau ar ein rhestr bostio yn cael eu cynnal a’u bod wedi’u diweddaru.

1.5 Rheoli ceisiadau newydd am aelodaeth.

1.6 Cynorthwyo i ddiweddaru cynnwys ein gwefan ac uwchlwytho gwybodaeth.

1.7 Trefnu bod y mân waith trwsio a gwaith cynnal a chadw’r adeilad yn cael ei gyflawni.

1.8 Cynnal cyflenwad digonol o ddarpariaethau swyddfa.

1.9 Cynnal a chadw gwaith ffeilio ac archifo’r swyddfa gyffredinol.

2. Gweinyddu cyfarfodydd, hyfforddiant a digwyddiadau

2.1 Prosesu archebion, cadarnhad ac anfonebu cynrychiolwyr yn unol â systemau sefydledig y swyddfa

2.2 Gwneud yr holl drefniadau lleoliadau a theithio angenrheidiol.

2.3 Cydgysylltu gyda hyfforddwyr i sicrhau bod yr wybodaeth berthnasol yn cael ei gyfnewid a darparu cefnogaeth.

2.4 Cynorthwyo i hyrwyddo ein digwyddiadau a’n gwasanaethau hyfforddi i gyrff a pobl perthnasol.

2.5 Cynnal systemau monitro ac adrodd.

3. Ystafell Gyfarfod

3.1 Rheoli archebion llogi ystafell, cadarnhad ac anfonebu yn unol â systemau sefydledig y swyddfa

3.2 Paratoi a gwasanaethu’r ystafell fel bo angen ar gyfer ADC a’i gwsmeriaid.

3.3 Hyrwyddo argaeledd yr ystafell gyfarfod neu drafod llogi cytbwys pan fo’n briodol.

4. Derbynfa

4.1 Fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer y corff, ymateb i’r holl alwadau ffôn a gweithredu ar geisiadau neu ymholiadau lle mae’n briodol.

4.2 Sicrhau bod pob ymholiad e-bost cyffredinol yn cael eu hateb neu yn cael eu hanfon i’r adran briodol.

4.3 Agor a dosbarthu post a dderbynnir a phost sydd yn cael ei anfon allan.

5 Iechyd a Diogelwch

5.1 Gweithredu fel cymorthydd cyntaf a warden tân

6. Arall

6.1 Cyfrannu yn weithredol at waith y corff.

6.2 Cyflawni amrediad o ddyletswyddau i sicrhau bod disgwyliadau gwasanaeth cyfredol ac yn y dyfodol yn cael eu hateb.

Mae’r swydd hon yn un llawn amser ond gellid ystyried rhannu swydd.

 

Sut i wneud cais