The Audience Agency

Rheolwyr Partneriaethau Defnyddwyr (3) (Lloegr, yr Alban a Chymru)

Cyflogwr:
The Audience Agency
Cyflog:
£29,000 - £33,000 yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad
Lleoliad:
Contract gweithio gartref gyda gwaith swyddfa achlysurol (yn Llundain, Manceinion neu Gaeredin).
Dyddiad Cau:
31/05/2019
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae hwn yn amser cyffrous i The Audience Agency, rydym wrthi'n cefnogi bron i 1,000 o sefydliadau i ganolbwyntio mwy ar y gynulleidfa drwy'r rhaglen Darganfod Cynulleidfa, un o'r rhaglenni data diwylliannol mwyaf yn y byd. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi sicrhau cyllid hyd at 2021/22 gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Cymru a'r Alban Greadigol ac o ganlyniad, rydym yn cynllunio rhaglen newydd o dwf a datblygiad.

Rydym yn chwilio am o leiaf 3 Rheolwr Partneriaethau Defnyddwyr i helpu ein cymuned o ddefnyddwyr i wneud y mwyaf o wasanaethau am ddim y rhaglen Darganfod Cynulleidfa a'n hystod gynyddol o welliannau a chymorth y codir tâl amdanynt. Bydd hyn yn cynnwys hwyluso gweithdai a dehongli adroddiadau, gweithio gyda'r Pennaeth Cymorth a Chymuned a'r Cyfarwyddwr Datblygu Busnes i sicrhau gwasanaeth ardderchog i gleientiaid, ac i ddatblygu cyfleoedd busnes. Mae hwn yn gyfle delfrydol i farchnatwr llwyddiannus sy'n cael ei yrru gan ddata ac unrhyw un sy'n dymuno hogi eu sgiliau mewn asiantaeth neu gyd-destun ymgynghori.

Crynodeb o'r swydd

Bydd y Rheolwr Partneriaethau Defnyddwyr yn helpu ein cleientiaid i ddeall yn well sut i ddefnyddio'r rhaglen Darganfod Cynulleidfa a chynhyrchion eraill, gan weithio'n agos gyda defnyddwyr (yn aml mewn grwpiau a rhwydweithiau cydweithredol) i'w helpu i ddatblygu ymagwedd sy'n canolbwyntio mwy ar ddata.  Bydd ef/hi yn canolbwyntio'n benodol ar genedl neu sector(au), yn rheoli prosiectau partneriaeth, yn casglu adborth gan ddefnyddwyr, yn mynegi eu hanghenion wrth ddatblygu cynnyrch/gwasanaeth ac yn cynhyrchu gwerth o'r berthynas.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn chwarae rhan bwysig mewn adnabod a chysylltu cydweithwyr â chyfleoedd - o gleientiaid unigol i sefydliadau aml-safle, a phartneriaethau sy'n seiliedig ar le.

Mae hon yn swydd amrywiol a heriol sy'n gofyn am ddealltwriaeth gadarn o'r defnydd o ddata a phartneriaethau strategol, strategaeth cynulleidfa, eiriolaeth a marchnata tactegol, yn ogystal â natur ddymunol. Mae'n swydd hynod ymgynghorol a chydweithredol, bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda chleientiaid a chydweithwyr yn The Audience Agency (TAA) i fabwysiadu, addasu a chymhwyso cynhyrchion TAA. 

Trefniadau Gweithio
Rydym yn gwahodd ceisiadau am swyddi llawn amser neu ran amser.  Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar gontract gweithio gartref gyda gwaith swyddfa achlysurol (yn Llundain, Manceinion neu Gaeredin). Rydym yn edrych yn arbennig am Reolwyr Partneriaethau Defnyddwyr i gwmpasu Cymru, yr Alban a'r celfyddydau perfformio.

I ddarllen swydd ddisgrifiad llawn cliciwch yma

Sut i wneud cais