Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy

CYDLYNYDD CYNLLUN CEIR CYMUNEDOL

Cyflogwr:
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Cyflog:
£16952 am 28 awr yr wythnos
Lleoliad:
Conwy
Dyddiad Cau:
31/05/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Contract 3 Blynedd Tymor Penodol

 

Ar ôl gwneud cais llwyddiannus am grant datblygu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Sefydliad Steve Morgan, mae CCAF eisiau penodi Cydlynydd Prosiect yn awr ar gyfer cynllun ceir cymunedol gwledig newydd ac arloesol.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â sgiliau cyfathrebu rhagorol a bydd ganddo ef neu hi wybodaeth am ddatblygu grwpiau cymunedol.

Mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

 

Sut i wneud cais