ACOP Group

Gweinyddwr

Cyflogwr:
ACOP Group
Cyflog:
£21,000
Lleoliad:
Sir Gâr
Dyddiad Cau:
17/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Dyma gyfle i helpu tyfu busnes dynamig gydag enw da iawn yn y diwydiant adeiladu.

Fel gweinyddwr yn ACOP Group byddech yn gweithio fel aelod o dîm cyfeillgar i alluogi hyfforddiant ar beiriannau a bod yn gyfrifol am drefniant cwmni o ddydd i ddydd.

Nid oes angen profiad o'r diwydiant adeiladu, ond mae disgwyl i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o brofiad swyddfa perthnasol a bod yn drefnus iawn a gofalus.
 
Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
 
Prif ddyletswyddau:
- Helpu gyda gweinyddiaeth/darpariaeth o brawf iechyd, diogelwch ac amgylchedd CITB
- Cyhoeddi prawf CPCS (Construction Plant Competence Scheme) a chadw cofnodion sain a phapur.
- Cadw calendr ar y cyd i sicrhau bod hyfforddwyr, cyrsiau ac asesiadau yn cael eu cynllunio'n effeithiol.
- Creu a chadw systemau ffeilio.
- Paratoi gwaith papur ar gyfer cyrsiau.
- Cadw cronfa ddata o gleientiaid.
- Sicrhau bod cofnodion DPP yn cael eu cadw.
- Cyfathrebu gydag archwiliwr allanol.
- Cefnogi gyda diweddariadau i'r wefan WordPress a dros gyfryngau cymdeithasol.
- Trefnu cyfarfodydd tîm a chymryd cofnodion.
- Cymryd taliadau.
- Sicrhau bod holl gofnodion ac ardystiadau yn gyfamserol yn unol â deddfwriaeth iechyd a diogelwch.
- Cadw cofnodion a dogfennaeth ar osodiadau a gwasanaethau’r peiriannau.
- Delio gydag ymholiadau dros e-bost/ffôn.
- Mynychu a chynllunio digwyddiadau gwerthi.

Mae polisi cyfleoedd cyfartal ACOP Group yn ystyried pob ymgeisydd medrus heb wahaniaethu ar unrhyw sail megis rhyw, ethnigrwydd, lliw, crefydd, tarddiad cenedlaethol neu gymdeithasol, oedran, anabledd, neu ffactor arall.

Sut i wneud cais

 • Anfonwch CV a llythyr eglurhaol i: 

  Siôn Morgan Jones
  ACOP Group
  Capel Quarry
  Gorslas
  Llanelli
  Sir Gâr
  SA14 7NH


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Capel Quarry, Gorslas, Llanelli, Sir Gâr, SA14 7NH

 • e-bost:
 • Gwefan: