Arad Goch

Swyddog Marchnata

Cyflogwr:
Arad Goch
Cyflog:
£20,376 pro rata
Lleoliad:
Aberystwyth
Dyddiad Cau:
14/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:
Mae Arad Goch yn creu theatr gyffrous a pherthnasol ar gyfer plant a phobl ifanc. Maen't yn anelu at greu profiad theatrig sy’n ysbrydoli, ysgogi ac yn gofiadwy. Mae eu gwaith yn tynnu ar ddeunydd a thraddodiadau cynhenid Gymraeg yn ogystal â themâu ac arddulliau cyfoes a heriol. 
 
Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi Swyddog Marchnata i ymuno a Chwmni Theatr Arad Goch ar adeg gyffrous yn hanes y cwmni. 
 
Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo gyda gwaith marchnata y cwmni a marchnata gweithgareddau’r Ganolfan. Swydd rhan amser, 20 awr yr wythnos yw hon.
 
Elusen Cofrestredig: 702506
Anela Arad Goch at fod yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Sut i wneud cais

  • Os am fanylion pellach – ebostiwch: nia@aradgoch.org neu cysylltwch ag - Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN.
     
    Ffôn :01970 617998


  • Gwefan: