S4C

Cynorthwyydd Adran Cefnogi Cynnwys

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£18,000 - £22,000 (pro rata)
Lleoliad:
Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ
Dyddiad Cau:
17/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae S4C yn chwilio am Gynorthwyydd Adran i ymuno â'r adran Adran Cefnogi Cynnwys. Byddwch yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau gweinyddol yr Adran.

Oriau gwaith: 10yb – 2.30yh gyda 30 munud i ginio bob dydd. 22.5 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.


Swydd Disgrifiad

Byddwch yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau gweinyddol yr Adran Cefnogi Cynnwys.

Ymhlith y dyletswyddau fydd:-

• Darparu cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol i’r Adran Cefnogi Cynnwys gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredu a’r timau Cyfreithiol, Materion Busnes, Masnachol ac Adnoddau Dynol, a hefyd y Cyfarwyddwr Prosiectau, y Prif Swyddog Technegol a’r tîm Cyllid pan fo angen.

• Cynorthwyo’r timau Cyfreithiol a Materion Busnes i greu cytundebau drwy e.e. fewnbynnu gwybodaeth; fformatio; prawf-ddarllen; cyfieithu’n achlysurol; gofalu am elofnodion.

• Derbyn a throsglwyddo negeseuon ffôn neu gymryd neges yn ôl y gofyn

• Trefnu a gweinyddu system ffeilio ac archif y Cyfreithwyr (mewnol ac allanol).

• Yn ôl y gofyn, cynorthwyo i brosesu ceisiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

• Mewnbynnu gwybodaeth i feddalwedd rheoli darlledu S4C.

• Mewnbynnu gwybodaeth am anfonebau ar feddalwedd cyllid S4C er mwyn iddynt gael eu hawdurdodi.

• Cadw trefn ar ddyddiaduron, treuliau, trefniadau teithio ag ati ar ran aelodau’r adran.

• Paratoi dogfennau ar gyfer cyfarfodydd neu hyfforddiant.

• Trefnu cyfarfodydd mewnol ac allanol gan gydlynu lleoliadau addas a/neu sicrhau trefniadau Skype priodol.

• Cofnodi cyfarfodydd mewnol ac allanol.

• Paratoi a dosbarthu’r cofnodion cyn gynted â phosib ar ôl cyfarfodydd.

• Trefnu papurau’r Bwrdd Masnachol ac, yn ôl y gofyn, y Bwrdd Strategol a Rheoli a’r Tim Gweithredol.

• Cydweithio’n agos gyda thimau eraill er mwyn sicrhau llif effeithiol o waith trwy’r adran.

• Cofnodi gwyliau a salwch ac adrodd i’r Tîm Adnoddau Dynol.

• Cynorthwyo adrannau eraill pan fo galw, e.e. ar adeg gwyliau neu salwch neu oherwydd llwyth gwaith ar adegau.

• Cydweithio gyda thîm Adnoddau Dynol i drefnu hyfforddiant ar gyfer staff yr adran, gan gynnwys bwcio cyrsiau ar ôl trafod â’r Tîm Adnoddau Dynol.

• Casglu a dosbarthu post yr adran yn ddyddiol a chynorthwyo gyda threfniadau postio ar ran staff S4C yn yr Egin .Sut i wneud cais