Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Derbynnydd Corfforaethol / Gweithredwr Switsfwrdd x 2

Cyflogwr:
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Cyflog:
£18,189 - £19,730 fesul blwyddyn pro rata
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
24/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae'r swydd hon yn gofyn am unigolyn hyblyg, ymroddedig a brwdfrydig sydd â sgiliau gofal cwsmer rhagorol ac sy'n awyddus i ddarparu profiad cadarnhaol ar gyfer pob ymholiad a dderbynnir ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, boed dros y ffôn neu yn bersonol. Wedi'i leoli naill ai ar Gampws Cyncoed neu Landaf, byddwch yn meithrin gwybodaeth fanwl am y brifysgol ac yn darparu gwasanaeth cleientiaid effeithlon ac effeithiol i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn unol â'r drefn arferol ac ar gyfer gweithredu mewn argyfwng. Fel Derbynnydd Campws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd gennych chi ymddangosiad proffesiynol, yn gwisgo gwisg swyddogol a hyrwyddo agwedd groesawgar a gofalgar bob amser. Mae'r gallu i siarad Cymraeg llafar sylfaenol yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rol hon. Dau le gwag ar gael, Llandaf 22.5 awr/Cyncoed 27.5 awr

Sut i wneud cais