Red Bee Media

Isdeitlydd

Cyflogwr:
Red Bee Media
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Gweithio o gartref
Dyddiad Cau:
01/07/2019
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Cytundeb: Amrywiol
Lleoliad: Gweithio o gartref

Mae Red Bee Media yn cynnig cyfuniad pwerus o sgiliau creadigol, technegol, golygyddol a phroffesiynol i ddarlledwyr ac i gleientiaid eraill y mae angen gwasanaethau creu sianeli a gwasanaethau rheoli arnynt. Mae ei grŵp Gwasanaethau Mynediad yn ymrwymo i sicrhau bod rhaglenni yn hygyrch i bawb trwy isdeitlo ac arwyddion ar gyfer gwylwyr byddar a thrwm eu clyw, a thrwy sain ddisgrifio ar gyfer pobl sydd yn ddall neu’n rhannol ddall. Mae ei gleientiaid yn cynnwys y BBC, Channel Four a UKTV.

Gan gyfleu bwriad a gwybodaeth y deunydd gwreiddiol i wylwyr sydd yn fyddar neu’n drwm eu clyw, byddwch yn dehongli trac sain rhaglen trwy isdeitlau clir, hawdd eu darllen sydd yn cynnal ystyr synnwyr llawn a naws y rhaglen o’r Saesneg i’r Saesneg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg. Gan weithio’n gywir a digynnwrf i gyfyngiadau amser caeth iawn, yn cynnwys darllediadau byw, byddwch yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o ddulliau, yn cynnwys isdeitlau wedi eu paratoi ymlaen llaw, ailsiarad byw a chyfieithu ar y pryd. Byddwch hefyd yn prawfddarllen ac yn adolygu eich gwaith eich hun a gwaith eraill.

Byddwch yn drefnus iawn ac yn gallu blaenoriaethu ar fyr rybudd; bydd gennych sgiliau golygyddol a ieithyddol cryf, yn cynnwys sillafu a gramadeg gwych yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Byddwch yn gyfarwydd â gweithio mewn tîm ac yn hyderus yn gweithio i derfynau amser tynn, bydd gennych wybodaeth eang o allbwn teledu a dealltwriaeth o’r anawsterau sy’n gwynebu gwylwyr byddar neu drwm eu clyw. Bydd gennych y gallu i droi materion cymhleth yn isdeitlau clir, llawn gwybodaeth a ffyddlon.

Cliciwch yma i ddarllen manyleb swydd

 

Sut i wneud cais