CLWB MEITHRIN BRO ALLTA / Menter Caerffili

CYNORTHWYWYR CHWARAE x 2

Cyflogwr:
CLWB MEITHRIN BRO ALLTA / Menter Caerffili
Cyflog:
£8.50 yr awr
Lleoliad:
CLWB MEITHRIN BRO ALLTA Yn YSGOL BRO ALLTA
Dyddiad Cau:
26/06/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae Menter Caerffili yn chwilio am 2 aelod o staff gyda chymwysterau addas (neu’n gweithio tuag at) i weithio fel Cynorthwywyr Chwarae yn ein safle gofal plant yn yr ysgol uchod.

MANYLION A PHWRPAS Y SWYDDI

I fod yn rhan o dîm gofal plant Menter Caerffili i weithio yn ein Clwb Meithrin (Wraparound) yn Ysgol Bro Allta yn Ystrad Mynach. Mi fydd y swyddi yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg i helpu’r plant cael defnydd o’r Iaith yn ystod eu hamser gyda ni yn ein clybiau gofal.

Fel rhan o’r swydd fydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gweithio yn ein clybiau ar ôl ysgol a gwyliau lle bo angen.

Bro Allta –1 swydd 22.5 awr 8.30yb tan 1yp ac
1 swydd 33.75awr 8.30ym tan 3.45yp

Cytundeb 1 blwyddyn o 1af o Fedi 2019 tan 31ain o Awst 2020 i ddechrau ac yw trafod ymhellach.

(Bydd disgwyll i'r ymgeisydd llwyddiannus cwblhau profion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

Sut i wneud cais