S4C

Prentis Digidol

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£12,600
Lleoliad:
S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ
Dyddiad Cau:
23/07/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ym maes darlledu? A fyddech yn hoffi ennill cymhwyster tra'n ennill cyflog, os felly, ar eich cyfer chi y mae'r brentisiaeth hon.

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Ddigidol. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio mewn adran sy'n creu cynnwys er mwyn ei osod ar ffrydiau cyfryngau cymdeithasol S4C yn ogystal â datblygu Chwaraewr Clic S4C. Yn ystod eich prentisiaeth byddwch yn dysgu am y gwahanol feysydd busnes sy'n ymwneud â darparu gwasanaeth darlledu ar draws gwasanaethau teledu ac ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ystod y cynllun byddwch yn cael hyfforddiant ymarferol sy’n berthnasol i’r swydd, wrth astudio tuag at gymhwyster Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 4 (Llwybr Cyfryngau Rhwydweithiol). Gall unrhyw un sy'n 18 + oed pan fyddant yn dechrau, ac nad oes ganddynt radd raddedig ymgeisio.

Bydd angen o leiaf pedwar TGAU arnoch, gan gynnwys gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg.

Bydd angen i chi fod ar gael am gyfweliad rhwng 14-16 Awst 2019.

Mi fydd y brentisiaeth yn cychwyn Medi 2019.

Cyflog: £12,600
Cytundeb: 15 mis
Oriau: 35.75
Lleoliad: Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

 

Sut i wneud cais