S4C

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£22,500-£26,500
Lleoliad:
Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ
Dyddiad Cau:
19/07/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae S4C yn chwilio am Gynorthwyydd Adnoddau Dynol ar gytundeb penodol ar gyfer cyfnod mamolaeth. Byddwch yn rhan o dîm bach yn Adnoddau Dynol, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio’n aml â chyflogeion a datrys/uwchgyfeirio ymholiadau.

Byddwch yn defnyddio systemau Pobl bob dydd ac yn dilyn prosesau i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Disgwylir i chi weithio’n annibynnol i ddatrys ymholiadau hyd at gymhlethdod canolig, ac ar y cyd â’r Pennaeth Adnoddau Dynol i reoli materion a phrosiectau mwy cymhleth. Byddwch yn rhoi gwybodaeth i’r gweithlu yn seiliedig ar wybodaeth am bolisïau a phrosesau; gan ddeall y materion a’r problemau a’u rheoli yn unol â hynny. Bydd gofyn i chi greu a thrin adroddiadau sylfaenol i’w dadansoddi.

Cytundeb: Cyfnod Penodol cyfnod mamolaeth o 9 mis (gyda’r posibilrwydd o estyniad hyd at 12 mis).
Oriau: 35.75 awr yr wythnos

Sut i wneud cais