S4C

Uwch Swyddog Data a Dadansoddi

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Cystadleuol
Lleoliad:
Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ
Dyddiad Cau:
26/07/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rôl yr Uwch Swyddog Data a Dadansoddi yw adrodd yn feintiol ac yn ansoddol ar berfformiad S4C, ac ymchwilio dyheadau’r gynulleidfa. Byddwch yn asesu tueddiadau yn y byd cyfryngau er mwyn rhagweld gofynion y dyfodol.

Byddwch yn rhoi cyngor i’r adran ac yn cyfrannu at drafodaethau am gynnwys, amserlennu a chyfathrebu.

Manylion eraill

Oriau gwaith: 35.75 yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

 

Sut i wneud cais