TGP Cymru

EIRIOLWR PROFFESIYNOL ANNIBYNNOL

Cyflogwr:
TGP Cymru
Cyflog:
£23,866 - £28,221
Lleoliad:
i gynnwys Gogledd Cymru
Dyddiad Cau:
17/07/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

NA

Disgrifiad:

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd bregus, ar draws Cymru am 16 mlynedd. Ar hyn o bryd rydym yn darparu Gwasanaethau Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol i bymtheg o ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru ac wrthi’n recriwtio Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol i ymuno â'n tîm yng Ngogledd Cymru: Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn hawliau plant a chefnogi plant i gael llais. Bydd angen i chi fod â phrofiad o weithio’n uniongyrchol gyda phlant a phrofiad o waith aml-asiantaeth. Os hoffech chi fod yn rhan o dîm sydd wedi ymrwymo i wella deilliannau i blant, pobl ifanc a theuluoedd, ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, gwnewch gais. Am ragor o fanylion ac am sgwrs anffurfiol, cysyllter â Ellen Williams ar 01286 238007 neu Sarah Durrant ar 01545 571865.

(Disgwylir i'r ymgiesydd llwyddiannus cwblhau profion perthnasol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

Sut i wneud cais

 • Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae TGP Cymru yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.
  Pecyn cais o www.tgpcymru.org.uk, e-bost: hradmin@tgpcymru.org.uk neu ffoniwch: 029 2039 6974.

  Dyddiad cau: Hanner dydd ar 17/07/19


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Unit 3 Block A Victoria Dock Caernarfon LL55 1TH

 • Ffôn:
  029 2039 6974
 • e-bost:
 • Gwefan: