Cyngor Celfyddydau Cymru

Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol

Cyflogwr:
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyflog:
£24,182 - £32,415
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
18/07/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

HKTJM1807/SG-MI-CC

Disgrifiad:

Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol

Am gyfnod penodol am 12 mis – croesewir secondiadau Llawn amser, 37 awr yr wythnos  £24,182 - £32,415 per annum

Lleolir y rôl yng Nghaerdydd yn bennaf, ond gallech weithio o ein swyddfeydd yn Gogledd neu Gorllewin Cymru yn achlysurol.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef Asiantaeth Ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, am recriwtio Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol llawn-amser am gyfnod penodol i gyflawni rhaglen datblygu cynulleidfaoedd rhyngwladol CRhC fel aelod o dîm Cyfathrebu Corfforaethol Cyngor Celfyddydau Cymru.  Nod y rôl ryngwladol bwrpasol yma yw meithrin dealltwriaeth gadarnhaol am gelfyddydau a diwylliant Cymru ymysg ein cynulleidfaoedd rhyngwladol a chenedlaethol gydag, ac ar ran Llywodraeth Cymru.   Bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn manteisio ar bob agwedd ar dechnolegau traddodiadol a newydd (Twitter, Facebook, Instagram, WeChat, Weebo ac ati) a ddefnyddir mewn amrywiaeth o ardaloedd daearyddol er mwyn sicrhau ein bod ni'n cyfathrebu ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd yn ein gwledydd blaenoriaeth, yn ogystal â'r DU.  Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd mewn disgyblaeth berthnasol a/neu 3 blynedd o brofiad o weithio ym maes y cyfryngau digidol gyda rhywfaint o brofiad rhyngwladol.   Fel corff cyhoeddus, mae Cyngor y Celfyddydau'n ymdrechu i reoli ei fusnes i'r safonau uchaf o ran effeithiolrwydd ac atebolrwydd. Bydd y Swyddog Cyfathrebu Digidol Rhyngwladol yn ein helpu ni i gyflawni'r nod.  Mae'r gallu i weithio o'ch menter eich hun ac i flaenoriaethu gan weithio'n effeithiol o dan bwysau yn hanfodol, ynghyd â sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i'r safonau uchaf o ran gofal cwsmeriaid. Rydyn ni'n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, felly mae rhuglder yn y Gymraeg (wrth ysgrifennu ac wrth siarad) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a byddai ieithoedd eraill yn ddymunol hefyd. Ymhlith y buddion a gynigir mae oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn cyflog terfynol.

Rydyn ni'n gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn Gymraeg neu Saesneg.

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth. 

Sut i wneud cais