British Council Cymru

Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia (3 swydd)

Cyflogwr:
British Council Cymru
Cyflog:
Cyflog misol o £750, ynghyd â llety, taith awyren ac yswiriant iechyd.
Lleoliad:
PATAGONIA
Dyddiad Cau:
20/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mawrth 2020 – Rhagfyr 2020

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil?

Rydym yn chwilio am athrawon neu diwtoriaid cymwys a phrofiadol i ddysgu naill ai:

Plant (meithrin, cynradd neu arddegau); neu Oedolion (pob safon).

Bydd y dyletswyddau hefyd yn cynnwys trefnu gweithgareddau cymdeithasoli iaith ar ran Menter Iaith Patagonia.

Cyflog misol o £750, ynghyd â llety, taith awyren ac yswiriant iechyd.

 

Mae'r British Council Cymru yn ymrwymedig i bolisi cyfle cyfartal ac mae'n awyddus i adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas y DU ar bob lefel yn y sefydliad. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Rydym yn sicrhau y caiff ymgeiswyr anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol eu cyfweld. Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn darllen testun safonol nodi ym mha fformat yr hoffent gael pecyn cais: print mawr, Braille, disg cyfrifiadur neu dâp sain.

Sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig dros gydberthnasau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Elusen gofrestredig: 209131 (Cymru a Lloegr) SC037733 (Yr Alban).

Sut i wneud cais