Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Uwch-Swyddog Digwyddiadau ac Ymgysylltu Cymunedol

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£31,046 – £37,647 (Band Rheoli 2 - HEO)
Lleoliad:
Bae Colwyn
Dyddiad Cau:
14/08/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-035-19

Disgrifiad:

Gwasanaeth: Cyfathrebu

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Colwyn

Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.  Bydd y swydd yn golygu cyflawni gweithgareddau, yn bennaf yn rhanbarthau’r Gogledd a’r Canolbarth a fydd yn gofyn am weithio penwythnosau, gwyliau banc, dyddiau braint a nosweithiau o bryd i’w gilydd. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddefnyddio ei gar ei hun, car llog, neu benderfynu sut y gall fodloni gofynion y rôl fel arall.

Cliriad diogelwch: Penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘CTC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:

Mae’r swydd hon yn rhan o’r Adran Gyfathrebu, sy’n darparu gwybodaeth ddiduedd i godi proffil Cynulliad Cenedlaethol Cymru, cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd ohono, a’u hannog i ymgysylltu â’i waith.

Yn atebol i’r Rheolwr Digwyddiadau ac Ymgysylltu Cymunedol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain, cynllunio a darparu rhaglen helaeth o ddigwyddiadau, cynnal gweithdai ymgysylltu cymunedol a chyflwyniadau, datblygu a chynnal cydberthnasau â rhanddeiliaid allweddol yr ardal, a darparu gweithgareddau ymgysylltu a fydd yn codi ymwybyddiaeth o waith y Cynulliad a democratiaeth yng Nghymru, a diddordeb ynddo, ymhlith ystod amrywiol o gynulleidfaoedd.

 

Sut i wneud cais