Prifysgol Caerdydd

Derbynnydd

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£17,079 – £18,688 y flwyddyn (Gradd 2)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
02/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
(Rhif y Swydd: 8916BR)
Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol i staff yr Ysgol a rhedeg ein derbynfa.

Mae'r swydd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys bod yn bwynt cyswllt cyntaf i'r Ysgol, ateb ymholiadau, y post mewnol ac allanol, trefnu lleoliadau ar gyfer gweithgareddau'r Ysgol a chynorthwyo gweddill tîm y Gwasanaethau Proffesiynol.

Mae’r swydd hon yn un llawn amser (35 awr yr wythnos) am dymor penodol o 3 blynedd.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn. Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd.

Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n
hyblyg.

Sut i wneud cais