Urdd

Dadansoddydd Busnes

Cyflogwr:
Urdd
Cyflog:
Graddfa 9 £33,067 (Pwynt 1) - £38,334 (Pwynt 6)
Lleoliad:
Un o ganolfannau’r Urdd (i’w trafod)
Dyddiad Cau:
02/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gontract: Swydd dros dro am ddwy flynedd yn gychwynnol. Llawn amser (35 awr yr wythnos)
 
 
Amdanom ni
 
Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe’i sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw mae gan yr Urdd, dros 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr. Cyflogir dros 300 o staff ac mae gan y Mudiad trosiant o dros £10m. Bydd yr Urdd yn dathlu ei chanmlwyddiant  yn 2022 gan weithio gyda’n haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ag amryw o bartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêldroed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.
 
Y Swydd
 
Mae hwn yn amser cyffrous i ddod yn rhan o dîm yr Urdd, fel y cychwynnwn ar y daith o foderneiddio systemau data ar draws y mudiad. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol i sicrhau trawsnewidiad digidol drwy ymgysylltiad hefo unigolion a thimau ar draws y mudiad. Bydd disgwyl iddynt allu cyfathrebu gwerth a buddion yn glir i’r rhan-deiliaid, boed hynny’n arwain at amcanion Cynllun Corfforaethol yr Urdd (2019 - 2022), yn ariannol, neu drwy welliannau effeithlonrwydd.      Bydd y dadansoddydd busnes yn rheoli'r ceisiadau am newidiadau a godir gan adrannau’r Urdd ar draws amrywiaeth o systemau, gan sicrhau bod y newidiadau mwyaf gwerthfawr yn cael eu blaenoriaethu yn unol â strategaeth y mudiad.
 
Bydd deiliad y swydd yn rhyngwyneb rhwng adrannau’r Urdd a TG gan sicrhau bod ceisiadau i ddatblygu neu ddyfeisio systemau newydd yn cyd-fynd â strategaeth ddata’r mudiad. Wedi cymeradwyo newidiadau, bydd angen gweithio efo’r adrannau i reoli’r broses o integreiddio, sicrhau bod yr hyfforddiant priodol mewn lle a bod cefnogaeth briodol ar gael lle bo angen.
 
Am fwy o fanylion cysylltwch â Dafydd Lewis (Pennaeth TG) ar 02920 635688 neu dafyddlewis@urdd.org
 
I ddarllen y swydd ddisgrifiad llawn cliciwch yma
 

Sut i wneud cais