S4C

Clerc Cyllid

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£20,000 - £23,000
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
04/09/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â’r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o’r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments a SAP Business 1.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau cadw llyfrau rhagorol. Mae profiad o weithio mewn adran gyllid prysur a delio gyda phob agwedd o lyfr pryniant yn hanfodol.

Oriau: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc. Mae S4C yn cynnig cynllun gweithio'n hyblyg.

Nid ydym yn derbyn CV.

Sut i wneud cais

  • Am yr holl manylion ac i wneud cais ewch i www.s4c.cymru/cy/swyddi.

    Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mercher 4 Medi 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.