Coleg y Cymoedd

Prentis Gweinyddiaeth Fusnes

Cyflogwr:
Coleg y Cymoedd
Cyflog:
£10,065 - £13,644
Lleoliad:
Nantgarw
Dyddiad Cau:
30/08/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ennill sgiliau swyddfa o dan hyfforddiant er mwyn ennill cymhwyster mewn Gweinyddiaeth Fusnes. 

Lleolir y swydd gyda swyddfa'r Weithrediaeth / Pennaeth y coleg. Mae'r tîm yn fach ond yn brysur a rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

 
Pwrpas y swydd :
 
Darparu cymorth weinyddol i Dîm y Weithrediaeth
 
 
Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Allweddol :
 
Trefnu cyfarfodydd, gweithredu fel ysgrifennydd cyfarfodydd gan gynnwys casglu a dosbarthu papurau a chymryd cofnodion
 
Croesawu ymwelwyr
 
Derbyn a gwneud galwadau ffôn a chymryd negeseuon
 
 
Dyletswyddau gweinyddol :
 
Cofnodi data
 
Prosesu geiriau
 
Argraffu / llungopïo
 
Ffeilio / cynnal cofnodion
 
Rheoli dyddiadur
 
Darparu lluniaeth ar gyfer cyfarfodydd
 
 

Sut i wneud cais