Prifysgol Caerdydd

Tiwtor Hŷn y Cynllun Dysgu Arloesol

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£33,199 - £39,609 pro-rata
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
13/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:
Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am diwtor hŷn i arwain, cydlynu ac addysgu ar y Cynllun Dysgu Arloesol, sef cynllun blwyddyn a fydd yn darparu gwersi i  deuluoedd o fewn ardaloedd difreintiedig ac i geiswyr lloches a ffoaduriaid.
 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud
hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau
personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.
 
Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Sut i wneud cais

  • I wneud cais, ewch i'n gwefan isod :
     
    Mae'r swydd hon yn un rhan-amser (4 diwrnod yr wythnos) am gyfnod penodol, hyd at 31 Gorffennaf 2020. Os ydych am drafod y swydd mewn rhagor o fanylder, mae croeso ichi gysylltu â Lowri Bunford-Jones ar bunford-jonesl1@caerdydd.ac.uk
     


  • Gwefan: