Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Swyddi yn y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi (5 Swydd)

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£31,046 - £37,647
Lleoliad:
Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
13/09/2019
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Cyfieithydd testun (parhaol)
 
Golygydd (parhaol)
 
Cyfieithydd testun/cyfieithydd ar y pryd (parhaol)
 
Cyfieithydd testun (dros dro)
 
Golygydd (dros dro)
 
 
Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi yn wasanaeth sy’n hanfodol er mwyn galluogi’r Cynulliad i gyflawni ei uchelgais o fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog drwy hwyluso’r defnydd o’r ddwy iaith swyddogol. Mae’r swyddi hyn yn rhai cyffrous ac amrywiol o ran eu natur sy’n eich rhoi yng nghanol bwrlwm gwleidyddiaeth Cymru.
 
Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu testun, golygu a/neu gyfieithu ar y pryd i staff y Comisiwn, Aelodau Cynulliad a’u staff ac i’r cyhoedd yn ystod cyfnod hynod ddiddorol o ran gwleidyddiaeth Cymru. Bydd gofyn eich bod yn meddu ar sgiliau ieithyddol cryf a bydd angen i chi ddatblygu perthynas waith gref gyda’ch cydweithwyr o fewn y gwasanaeth hwn a gwasanaethau eraill. Mae hon yn adeg gyffrous i weithio wrth wraidd democratiaeth yng Nghymru yng Nghyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r Cynulliad.
 
Swyddi amser llawn yw’r rhain. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion busnes y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu. Fodd bynnag, bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus o ran y swyddi golygu a chyfieithu ar y pryd weithio ar adegau mwyaf prysur y gwasanaeth sef dydd Mawrth tan ddydd Iau ac, ar adegau, tan 19:30 yn ystod wythnosau pan fydd y Cynulliad yn eistedd.
 
Cliriad diogelwch: Penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.
 
Caiff ymgeiswyr nad oes ganddynt brofiad perthnasol ar y raddfa hon eu penodi ar raddfa is, sef Band Rheoli 3 (£24,164 - £28,999)

Sut i wneud cais

  • Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio ewch i'r ddolen isod:

     

    Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10:00, 13 Medi 2019

     

    Nodwch pa swydd/swyddi yr hoffech wneud cais amdani/amdanynt wrth ymgeisio;


  • Gwefan: