Prifysgol Aberystwyth

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

Cyflogwr:
Prifysgol Aberystwyth
Cyflog:
£34,804 - £40,322 y flwyddyn (pro rata)
Lleoliad:
Aberystwyth
Dyddiad Cau:
23/09/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:
Mae Prifysgol Aberystwyth yn dymuno penodi cyfieithydd sydd ag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd yng Nghanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg i  ddarparu gwasanaeth cyfieithu testun i’r Brifysgol ynghyd â chyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd o brif bwyllgorau’r Brifysgol a chyfarfodydd amrywiol eraill. Dyma gyfle cyffrous i unigolyn â phrofiad o gyfieithu gefnogi’r Brifysgol i weithredu’n ddwyieithog a chyflawni amcanion Safonau’r Iaith Gymraeg. Disgwylir i’r cyfieithydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg hefyd.
 
Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.
 
I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Sut i wneud cais

  • Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio ewch i'r ddolen isod :

     

    Dyddiad Cyfweliad: 8fed o Hydref 2019


  • Gwefan: