Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Cefnogi Myfyrwyr

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£19,202 – £21,414 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
23/09/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

9029BR

Disgrifiad:

Cyflog: £19,202 – £21,414 y flwyddyn (Gradd 3) (ni fyddwn yn apwyntio yn uwch na phwynt cyntaf y radd)

Rhif y swydd: 9029BR

The ability to work through the medium of Welsh is essential to this role.

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Myfyrwyr i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol, gan ganolbwyntio ar faterion academaidd.

Mae'r swydd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol i gynorthwyo'r gwasanaethau proffesiynol cyffredinol yn yr Ysgol, gan gynnwys gweinyddiaeth recriwtio a derbyn, amserlennu ac asesu, bod yn bwynt cyswllt cyntaf i fyfyrwyr yr Ysgol, a chynorthwyo’r Swyddog Cefnogi Myfyrwyr.

Am ragor o fanylion cewch gysylltu â Cadi Thomas Ebost: thomascr9@caerdydd.ac.uk

Mae’r swydd hon yn un llawn amser (35 awr yr wythnos) a phen-agored.

 

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg

Sut i wneud cais

  • I wneud cais, ewch i'n gwefan: www.cardiff.ac.uk/jobs neu'r ddolen isod.

    Dyddiad Cau: Dydd Llun, 23 Medi 2019.

    Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

     


  • Gwefan: