Prifysgol Caerdydd

Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol – Cynllun Mentora Myfyrwyr y Gymraeg (tymor penodol o 6 mis)

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£33,199 – £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
27/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

9051BR

Disgrifiad:

 

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol er mwyn cydlynu'r Cynllun Mentora Myfyrwyr yn y Gymraeg.

Mae'r swydd yn cynnwys trefnu rhaglen fentora ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd (iaith gyntaf ac ail iaith). Bydd y gwaith prosiect yn cynnwys recriwtio, hyfforddi a chefnogi myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig i gynnal rhaglenni mentora ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd mewn ysgolion ledled Cymru.

Mae’r swydd hon yn un lawn-amser am dymor penodol o chwe mis.  

Am ragor o fanylion cewch gysylltu â Rhiannon Staley, Rheolwr yr Ysgol Ebost: staleyrm@caerdydd.ac.uk

 

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Sut i wneud cais

  • I wneud cais, ewch i'n gwefan: www.cardiff.ac.uk/jobs neu'r ddolen isod.

    Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 27 Medi 2019.

    Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau'r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

     


  • Gwefan: