Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cymwysterau

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
£37,600 - £44,950 y flwyddyn
Lleoliad:
Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Dyddiad Cau:
27/09/2019
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cyflog a Buddiannau: Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos


Os hoffech chi gael y cyfle i fod yn rhan o’r gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau cenedlaethol yng Nghymru, mae’n bosib mai un o’n rolau Rheolwyr Cymwysterau yw’r cam nesaf i chi. Mae’r rolau hyn yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau megis:

• Cymwysterau ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru
• Cymwysterau galwedigaethol a thechnegol
• Adolygiadau sector
• Y Dystysgrif Her Sgiliau (o fewn Bagloriaeth Cymru)
• Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae ein rolau Rheolwyr Cymwysterau yn chwarae rôl flaengar wrth adolygu a diwygio, ac yn gweithio ar draws ein sefydliad, yn ogystal â chydag ystod o randdeiliaid allanol. 

 

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Medi 2019

  Cyfweliad: Bydd yn digwydd rhwng 17 – 30 Hydref 2019

  Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Q2,
  Parc Imperial,
  Casnewydd NP10 8AR

 • Gwefan: