Gwasg y Bwthyn

Rheolwr/wraig

Cyflogwr:
Gwasg y Bwthyn
Cyflog:
I'w drafod
Lleoliad:
Caernarfon
Dyddiad Cau:
30/09/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Gwasg y Bwthyn angen Rheolwr/wraig i redeg y cwmni sy’n gwmni cyhoeddi ac argraffu yng Nghaernarfon ac yn cyflogi 9 o bobol.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â phrofiad o redeg busnes neu wasanaeth yn y gorffennol, ac yn wybodus o raglen SAGE; yn ogystal mi fuasai gwybodaeth o raglenni Microsoft Word ac Excel yn fanteisiol. Rhaid bod yn drefnus yn rheoli gwaith, staff, iechyd a diogelwch staff ac ymwelwyr i’r cwmni. Rhaid cael gwybodaeth gyffredinol o reolau diogelwch, a diogelwch staff tra yn defnyddio peiriannau.

Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg yn hanfodol gan fod y rhan fwyaf o’r gwaith yn cael ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn atebol i Fwrdd o Gyfarwyddwyr, mae’r cwmni cyfyngedig drwy warant yn bodoli ers 2003, ac yn argraffu nifer o eitemau i gwmnïau, cynghorau ac asiantaethau ledled Cymru.

Oriau craidd ydi 8:00yb – 4:30yh (Llun i Iau) ac 8:00yb – 1:00yp ar Ddydd Gwener. Gofynnir ar adegau i weithio tu allan i’r oriau hyn gan gynnwys mynychu cyfarfodydd o’r Bwrdd Rheoli yn chwarterol.

Mae’r cyflog i’w drafod yn ddibynnol ar yr ymgeisydd. Ceir mynediad i gynllun pensiwn y cwmni ar ôl 6 mis o wasanaeth. Ceir hefyd 26 diwrnod o wyliau yn flynyddol gyda gwyliau statudol y banc yn ychwanegol.


Sut i wneud cais

 • Am ymholiad pellach cysyllter ag Aeron Jones ar 01286 800746 neu drwy e-bost. Aeron.bwthyn@btconnect.com 

  I geisio am y swydd, gofynnir am CV llawn wedi’i yrru i’r cyfeiriad e-bost a nodir uchod neu drwy’r post i: Gwasg y Bwthyn, Tŷ Cadnant, Parth 2, Stad Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD. 


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Ty Cadnant, Parth 2,
  Stad Ddiwydiannol Cibyn,
  Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD

 • Gwefan: