Cyngor Celfyddydau Cymru

Cydlynydd Rhyngwladol

Cyflogwr:
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyflog:
£20,601 - £25,052
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

HKUDA2009/SG-MI-CC

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae’r Cydlynydd Rhyngwladol yn cefnogi gweithgareddau, prosiectau a gwasanaethau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni’n effeithiol, a’r rhyng-gysylltiad â gweithgareddau rhyngwladol eraill a’n gwaith partneriaeth gyda’r British Council, drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddu a chynorthwyo o safon uchel sy’n hwyluso gweithio’n hyblyg/gweithio ar daith.  

Tymor penodol hyd at 28 Chwefror 2020
Llawn amser, 37 o oriau'r wythnos
£20,601 - £25,052 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm i weithio ar brosiectau sy’n cynnwys datblygu gwasanaethau gwybodaeth rhyngwladol, cydlynu cyfathrebu, gohebiaeth ac apwyntiadau. Mae’n golygu hefyd cynllunio, trefnu a gweinyddu cyfarfodydd mewnol ac allanol, digwyddiadau a chynadleddau a chymryd rhan yn y broses o gyflawni gwaith cysylltu rheng flaen â sectorau yng Nghymru ac ar adegau dramor mewn cyd-destunau rhyngwladol. Bydd deilydd y swydd yn meddu ar wybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru ac ymrwymiad i hyrwyddo celfyddydau o Gymru yn rhyngwladol.  

Mae profiad perthnasol o ddarparu gwasanaethau gweinyddol a sefydliadol o safon uchel, profiad o ymchwilio i wybodaeth a rhoi cyngor ac ymdrin ar lefel sefydliadol â phobl mewn digwyddiadau, cynadleddau a chyd-destunau grŵp eraill yn hanfodol. Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  Mae gwybodaeth ddigonol o unrhyw ieithoedd tramor neu’r gallu i siarad unrhyw rai yn rhugl yn ddymunol. Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.  

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth.

Sut i wneud cais

  • Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Gwener 20 Medi 2019

    Dylid nodi na fyddwn ni'n derbyn CVs. Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

    Cliciwch ar y ddolen
    isod am ragor o wybodaeth ac i wneud cais

    Rhagor o wybodaeth a gwneud cais


  • Gwefan: