Menter Iaith Sir Caerffili

Cynorthwyydd Chwarae Clwb Carco (Meithrin)

Cyflogwr:
Menter Iaith Sir Caerffili
Cyflog:
£8.50 yr awr
Lleoliad:
Clwb Carco yn Ysgol Penalltau, Caerffili
Dyddiad Cau:
18/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Oriau – 12.15yp-3.30yp dydd Llun i ddydd Gwener ac efallai oriau yn ein Clwb Carco os oes angen staff

Contract tan 31/8/20 i ddechrau, Tymor ysgol yn unig

Mae Menter Iaith Sir Caerffili yn chwilio am aelod o staff addas i weithio rhan amser fel Cynorthwyydd Chwarae yn ein Clwb Gofal yn yr ysgol uchod.  Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.  Rydym yn chwilio am berson sydd â chymhwyster gofal plant Level 2 neu 3 neu sydd yn fodlon gweithio tuag at gymhwyster addas.

Swydd yn ein Clwb ‘Wraparound’ yw’r swydd yn gweithio pob prynhawn yn cynnig gofal plant i blant meithrin Ysgol Penalltau.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus cyflawni gwiriad DBS

 

Sut i wneud cais