S4C

Swyddog Adnoddau Dynol (Cyfnod Penodol)

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£22,500-£26,500 y flwyddyn
Lleoliad:
Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ
Dyddiad Cau:
26/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Mae S4C yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol profiadol i ymuno a’r adran am gyfnod penodol. Byddwch yn rhan o dîm bach, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio’n aml â chyflogeion a datrys/uwchgyfeirio ymholiadau.

Byddwch yn defnyddio systemau Pobl bob dydd ac yn dilyn prosesau i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Disgwylir i chi weithio’n annibynnol i ddatrys ymholiadau hyd at gymhlethdod canolig, ac ar y cyd â’r Pennaeth Adnoddau Dynol i reoli materion a phrosiectau mwy cymhleth.

Byddwch yn rhoi gwybodaeth i’r gweithlu yn seiliedig ar wybodaeth am bolisïau a phrosesau; gan ddeall y materion a’r problemau a’u rheoli yn unol â hynny. Bydd gofyn i chi greu a thrin adroddiadau sylfaenol i’w dadansoddi.

Cytundeb: Cyfnod Penodol o 9 mis (gyda’r posibilrwydd o estyniad hyd at 12 mis).
Oriau: 35.75 awr yr wythnos

 

 

Sut i wneud cais

  • Rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais trwy'r ddolen isod.

    Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:15 ar 26 Medi 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu drwy’r post at: Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

    Ni fydd CV yn cael ei dderbyn.

     


  • Gwefan: