PAPYRUS (Atal Hunanladdiad Ifanc)

Swyddog Gweinyddol (Caerdydd)

Cyflogwr:
PAPYRUS (Atal Hunanladdiad Ifanc)
Cyflog:
£18,426-£19,171 y flwyddyn a chyfraniad pensiwn 5%
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
04/10/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

AO(W)130919

Disgrifiad:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â thîm PAPYRUS Atal Hunanladdiad Ifanc wrth iddo gynyddu ac ehangu yng Nghymru.

Elusen genedlaethol yw PAPYRUS sy’n ymroddedig i atal hunanladdiad ifanc. Hunanladdiad yw prif achos marwolaeth ymhlith pobl ifanc – dynion a menywod – o dan 35 yn y DU. Rydym yn bodoli er mwyn lleihau’r nifer o bobl ifanc sy’n cyflawni hunanladdiad.

Bydd ein Swyddog Gweinyddol yn darparu cefnogaeth allweddol weinyddol er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol y Swyddfa yng Nghaerdydd. Bydd y rôl yn cynnig cyfle cyffrous i ddysgu a datblygu sgiliau mewn ystod eang o bynciau. Fel aelod o dîm bychan o fewn elusen sy’n tyfu bydd disgwyl i chi fod yn hyblyg, dibynadwy a gweithgar yn ogystal â chynorthwyo aelodau’r tîm yn eu gwaith yn ôl yr angen, gyda’r gallu i ddatrys problemau a defnyddio blaengaredd.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr sy’n ymroddedig at achub bywydau ifanc.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon, mae’r un croeso cyfartal i ymgeiswyr Cymraeg a/neu Saesneg eu hiaith.

ORIAU: Gwahoddir ceisiadau gan bobl sy’n chwilio am waith Llawn neu rhan amser. Oriau Llawn 36 awr yr wythnos.

CYFLOG: NJC Graddfa 16-18 (£18,426 - £19,171) a chyfraniad pensiwn o 5%

LLEOLIAD: Lleolir yn Swyddfa Caerdydd ag ambell teithio i’n swyddfeydd rhanbarthol yn Lloegr yn ôl y gofyn.

ATEBOL I: Rheolwr Rhanbarthol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person am fanylion llawn o’r swydd trwy'r ddolen gyferbyn 

Sut i wneud cais

  • Anogir ymgeiswyr i dalu sylw agos at y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person i sicrhau eu bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol ac yn meddu ar y sgiliau perthnasol. Cwblhewch eich Ffurflen Gais a’i hanfon at HR@papyrus-uk.org. Ni chaiff unrhyw CV ei ystyried na’i adolygu.

    DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 4 Hydref am 5pm


    CYFWELIAD: 17/18 Hydref yng Nghaerdydd


  • Gwefan: