Cynnal Cymru

Cyfarwyddwr Gweithredol

Cyflogwr:
Cynnal Cymru
Cyflog:
tua £50,000
Lleoliad:
Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
11/10/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Cynnal Cymru yn recriwtio Cyfarwyddwr Gweithredol newydd.

Mae Cynnal Cymru – Sustain Wales yn awyddus i benodi Cyfarwyddwr newydd i lywio’r elusen trwy’r cyfnod nesaf yn ei ddatblygiad tra’i fod yn parhau i ymateb i sialens byd-eang cynaliadwyedd. Mae’r Cyfarwyddwr cyfredol yn sefyll lawr ar ôl cyfnod llwyddiannus o ailstrwythuro’r elusen o fod yn sefydliad a ariannwyd gan y llywodraeth ym 2016, i un sydd nawr yn cynhyrchu incwm o wreiddio datblygu cynaliadwy ar lefel ymarferol trwy aelodaeth sy’n tyfu a thrwy gynlluniau partneriaeth strategol sy’n galluogi cydweithio rhwng sectorau preifat, cyhoeddus a thrydedd sector.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i arwain ein helusen trwy gyfnod newydd o gydgrynhoi perthnasau a ffrydiau incwm, tra’n datblygu cyfleoedd newydd i dyfu’r sefydliad a thaenu’r cysyniad a’r ymarfer o gynaliadwyedd yn fwy eang yng Nghymru.

Os oes gennych brofiad perthnasol a fydd yn gwella’r sefydliad trydydd sector hwn, os ydych eisiau ymuno â thîm bach, deinamig a entrepreneuraidd, os ydych yn angerddol am fod yn rhan o adeiladu Cymru gynaliadwy – yn ddiwylliannol, gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol – yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Fel elusen fach a blaengar sy’n gweithredu o fewn Grŵp WCVA, gall Cynnal Cymru herio meddwl traddodiadol a hyrwyddo datrysiadau mwy cynaliadwy i gyflwyno newid gwirioneddol mewn cymunedau ar draws Cymru. Ni yw’r corff achredu Cyflog Byw yng Nghymru, yn gweithio’n ddiwyd i sicrhau fod cyflogau teg yn dod â diwedd i dlodi yn y gwaith.

Mae ein tîm bach yn dosbarthu gwaith o gyrhaeddiad eang sy’n cyffwrdd ar nifer o agendau gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio, teithio cynaliadwy ac ansawdd yr aer, egni a thai, cwsmeriaid bregus, tlodi yn y gwaith, rheolaeth o adnoddau naturiol a llawer mwy.

Rydym yn chwilio am arweinydd tîm gyda phrofiad o ddatblygu cydweithio, ennill a chyflawni contractau, rheolaeth ariannol a chreu amgylchedd sy’n galluogi cydweithwyr i ffynnnu.

Sut i wneud cais

  •  

    Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11eg Hydref 2019
    Dyddiad cyfweld: 28ain Hydref 2019

    Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch ar y ddolen isod:


  • Gwefan: