S4C

Cyfreithiwr

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin am dri diwrnod yr wythnos, gyda’r opsiwn i weithio’n hyblyg am ddeuddydd (pro rata yn y ddau achos os yn gweithio rhan amser).
Dyddiad Cau:
07/10/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:
Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr i ymuno â’r tîm Cyfreithiol yn S4C.

Yn ddelfrydol fe fydd gennych rywfaint o brofiad ôl-gymhwysol. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob agwedd o wasanaethau S4C.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog cryf, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o ddrafftio cytundebau masnachol. Nid yw profiad o gyfraith darlledu yn ofynnol.

Cyflog: Yn unol â phrofiad
Cytundeb: Parhaol
Oriau: 35¾ yr wythnos neu ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser gyda chyflog pro rata.

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin am dri diwrnod yr wythnos, gyda’r opsiwn i weithio’n hyblyg am ddeuddydd (pro rata yn y ddau achos os yn gweithio rhan amser).

 

 

Sut i wneud cais

  • Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i'r ddolen isod :
     
    Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Llun y 7fed o Hydref 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.


  • Gwefan: