Urdd

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Cyflogwr:
Urdd
Cyflog:
Graddfa 5: £19,928 (pwynt 1) - £23,102 (pwynt 6)
Lleoliad:
Caerdydd, Llangrannog neu Glan-llyn
Dyddiad Cau:
18/10/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 5: £19,928 (pwynt 1) - £23,102 (pwynt 6)

Lleoliad: Un o brif swyddfeydd yr Urdd – Caerdydd, Llangrannog neu Glan-llyn

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a phrofiadol yn y maes Adnoddau Dynol i ymuno â’r tîm fel Cynorthwy-ydd AD. Y mae’n gyfnod cyffrous i ymuno â’r adran wrth i’r mudiad tyfu a datblygu. Yn ogystal â chynorthwyo gydag elfen weinyddol AD y mudiad bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at brosiectau a mentrau newydd. Bydd deilydd y swydd yn chwarae rôl allweddol mewn tîm bach, deinamig trwy ddarparu gwasanaeth ymgynghori a gweinyddol o ansawdd rhagorol i reolwyr a staff y mudiad.

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn

 

Sut i wneud cais