Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Cynorthwyydd Cyfathrebiadau

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£18,795 - £19,171
Lleoliad:
CF72 8LX
Dyddiad Cau:
16/10/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

NU600

Disgrifiad:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i benodi Swyddog Cyfathrebiadau o fewn Adran Perfformiad Gwasanaeth a Chyfathrebiadau a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm sy'n gyfrifol am gyfathrebiadau mewnol ac allanol i'r Gwasanaeth. Byddan nhw'n gallu cynnal agwedd hyderus a gwydn mewn sefyllfaoedd heriol iawn a gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth o dechnegau cyfathrebu, yn ogystal â'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig ill dau i ystod eang o wahanol gynulleidfaoedd.

Sut i wneud cais

 • Sefydliad sy'n ystyriol o deuluoedd ydym a gweithredir polisi gweithio'n hyblyg. Ceir rhagor o fanylion am y sefyllfa hon yn y disgrifiad swydd a ' r fanyleb person y gellir eu lawrlwytho ynghyd â ' r ffurflen gais o ' r tudalennau gweithio i ni/y swyddi gwag diweddaraf ar ein gwefan www.decymru-tan.gov.uk


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  South Wales Fire & Rescue Service Headquarters
  Forest View Business Park
  Llantrisant
  CF72 8LX

 • Gwefan: