Cyfoeth Naturiol Cymru

2 x Cynghorydd Arbenigol, Dylunio Cynnwys Digidol

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
Gradd 6: £33,424
Lleoliad:
CAERDYDD
Dyddiad Cau:
16/10/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

202268 & 202269

Disgrifiad:

• Math o gontract: 30 Mawrth 2020 – gyda phosibilrwydd o estyniad tan Mawrth 2021
• Patrwm gwaith: 37 awr


Buddion
: pensiwn y gwasanaeth sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.


Pwrpas y rôl

Byddwch yn arwain ar ddylunio cynnwys y we ar gyfer lansio'r Datganiadau Ardal ym mis Mawrth 2020. Gan weithio'n agos gydag amrywiaeth o randdeiliaid mewnol, byddwch yn datblygu cynnwys o safon uchel i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Cymwysterau a sgiliau

1. Profiad sylweddol o ysgrifennu ar gyfer y we, gyda gallu profedig i greu cynnwys sy'n hygyrch ac y gellir ei ddefnyddio'n hawdd.
2. Profiad o ddefnyddio metrigau ac adborth gan ddefnyddwyr i ddiffinio a gwella cynnwys.
3. Profiad o reoli perthnasau gyda rhanddeiliaid.
4. Profiad o weithio ar systemau rheoli cynnwys.
5. Profiad o ddefnyddio Markdown neu HTML sylfaenol.
6. Gwybodaeth fanwl o gylch gwaith, rolau, polisïau a blaenoriaethau CNC er mwyn gallu llywio'r dulliau digidol gorau ar gyfer ein cwsmeriaid.
7. Y gallu i gymryd iaith a phrosesau cymhleth a'u symleiddio.
8. Byddwch yn groyw ac yn meddu ar sgiliau perswâd, a byddwch yn gallu cyflwyno eich achos ac esbonio eich penderfyniadau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

 

Sut i wneud cais

  • Dyddiad cau: 16 Hydref 2019
    Cyfweliadau i'w cynnal: Bangor/Caerdydd/Skype wythnos 21 Hydref

    Manylion llawn y swydd a sut i wneud cais trwy'r ddolen isod:


     


  • Gwefan: