Prifysgol Caerdydd

Swyddog Gweithredol

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£27,511 – £31,866 y flwyddyn (Gradd 5, pro rata)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
31/10/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

9073BR

Disgrifiad:

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Gweithredol i roi cymorth gweinyddol, proffesiynol ac effeithiol i Bennaeth yr Ysgol ac i Reolwr yr Ysgol, gan rannu'r swydd gydag aelod arall o staff.

Bydd deiliad y swydd hon yn darparu gwasanaeth sy'n cefnogi'r Ysgol fel Cynorthwyydd Personol i Bennaeth yr Ysgol, cymorth gweinyddol i Reolwr yr Ysgol, rheoli Ysgrifenyddiaeth yr Ysgol, gweinyddu Adnoddau Dynol o ddydd i ddydd, a gweinyddu o ddydd i ddydd i gynorthwyo ymchwil y staff academaidd.

Mae’r swydd hon yn un rhan amser (21 awr yr wythnos) a phen-agored.

Am ragor o fanylion cewch gysylltu â Rhiannon Staley e-bost: staleyrm@caerdydd.ac.uk

The ability to work through the medium of Welsh is essential to this role.

 

Sut i wneud cais

  • I wneud cais, ewch i'n gwefan trwy'r ddolen isod.

    Dyddiad Cau: Dydd Iau, 31 Hydref 2019.

    Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

    Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg

     


  • Gwefan: