Menter Iaith Abertawe

Swyddog Datblygu

Cyflogwr:
Menter Iaith Abertawe
Cyflog:
Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus).
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
01/11/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Swyddog Datblygu – Menter Iaith Abertawe

Lleoliad y swydd: Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Tŷ Tawe ac yn y gymuned.

Cytundeb: Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Oriau: 37 awr yr wythnos, oriau hyblyg. Bydd disgwyl i'r sawl a benodir weithio rhai oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. Cynigir amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â'r Pennaeth.

Cyflog: Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus).

Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu swydd.

 

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus cyflawni prawf y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned

 

Sut i wneud cais