Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Swyddog Addysg Gymunedol

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Cyflog:
GRADD 5 - £21,589 - £23,836
Lleoliad:
POWYS
Dyddiad Cau:
14/11/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL

Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Addysg Gymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol. Mae'r swydd wedi'i lleoli yn ardal Powys, y Drenewydd a Llandrindod, ond bydd gofyn i chi hefyd ddarparu cymorth mewn ardaloedd eraill os bydd angen.

Prif ffocws y rôl fydd darparu addysg diogelwch i ysgolion a sefydliadau eraill, ynghyd â'r gymuned ehangach. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cefnogi mentrau ieuenctid eraill, mynychu digwyddiadau diogelwch, cyflwyno sgyrsiau ar ddiogelwch cymunedol, ac ymgymryd ag ymweliadau diogelwch yn y cartref.

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun – dydd Gwener). Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Bethan Gill ar 0370 60 60 699.

Gweler y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y person yma

 

Sut i wneud cais