Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) (GIG Cymru / NHS Wales)

Swyddog Gweinyddol (Iaith Gymraeg a Llywodraethu Corfforaethol)

Cyflogwr:
Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) (GIG Cymru / NHS Wales)
Cyflog:
Band 4 £21,089 i £23,761
Lleoliad:
Nantgarw
Dyddiad Cau:
21/11/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

082-AC033-0919-A

Disgrifiad:

Mae’r Adran laith Gymraeg a Llywodraethu Corffaraethol o fewn AaGIC yn chwilio am gynorthwyydd i helpu gydag amrywiaeth eang o weithgareddau o ddydd i ddydd.

 

Sut i wneud cais

  • I wneud cais, llenwch y ffurflen gais am swyddi'r GIG trwy'r ddolen isod.  Rhaid cynnwys tystiolaeth i ategu'r ymddygiadau gofynnol a nodir ym manyleb y person.

    Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

    Dyddiad cau: 21 Tachwedd 2019


  • Gwefan: