Urdd

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol (Adran Prentisiaethau'r Urdd)

Cyflogwr:
Urdd
Cyflog:
£22,618 (pwynt 1) - £26,220 (pwynt 6)
Lleoliad:
Llanishen, Caerdydd
Dyddiad Cau:
22/11/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)
Graddfa: Graddfa 6 - £22,618 (pwynt 1) - £26,220 (pwynt 6)
Lleoliad: Swyddfa’r Urdd, Llanisien, Caerdydd

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn

Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Rheolwr Prentisiaethau Cenedlaethol) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) ar 029 22405335 neu gary@urdd.org / catrindavis@urdd.org

 

 

Sut i wneud cais