Cyngor Dinas Casnewydd

Swyddog Hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg

Cyflogwr:
Cyngor Dinas Casnewydd
Cyflog:
Gradd 4 £19,554 - £21,166
Lleoliad:
Casnewydd
Dyddiad Cau:
04/12/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

HP1051P

Disgrifiad:

Mae tîm Polisi a Phartneriaeth Cyngor Dinas Casnewydd yn awyddus i benodi Swyddog Hyrwyddo’r Gymraeg am gyfnod o 12 mis, i arwain gwaith y cyngor o ran hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd deiliad y swydd yn ymgysylltu â phobl ifanc, rhieni, y gymuned ehangach yn ogystal â gweithwyr proffesiynol a rhanddeiliaid allweddol ym mhob sector yng Nghasnewydd.

Mae’r rôl yn gofyn am weithio mewn amrywiaeth o leoliadau yng Nghasnewydd gan gynnwys yn y Ganolfan Ddinesig a swyddfeydd rhanddeiliaid allweddol.
Mae’r swydd hon yn gyfle gwych i ddatblygu a chodi proffil ac ymwybyddiaeth am ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ledled Casnewydd yn ogystal â chyfrannu at ddatblygu strategaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg yng Nghyngor Dinas Casnewydd, Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ac addysg cyfrwng Cymraeg ledled y ddinas yn fwy cyffredinol.

I gyflawni’r rôl hon bydd rhaid i chi feddu ar gymwysterau hyd at Lefel A, NVQ Lefel 3 neu gyfatebol ynghyd â phrofiad o ymgysylltu â grwpiau cymunedol, pobl ifanc a rhanddeiliaid; profiad o gasglu a dehongli data a phrofiad o weithio’n effeithiol ar sail partneriaeth. Bydd angen i chi hefyd feddu ar drwydded yrru a char i’w ddefnyddio.
Oherwydd natur y rôl hon, mae’n rhaid i ymgeiswyr allu ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl. Caiff cyfweliadau am y swydd hon eu cynnal yn ddwyieithog.

 

Sut i wneud cais