Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Ymgynghorydd Gwasanaethau Recriwtio (Y Ddesg Gymorth)

Cyflogwr:
Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Cyflog:
£18,813 i £20,795 y flwyddyn
Lleoliad:
Tŷ'r Cwmniau, Caerdydd
Dyddiad Cau:
09/12/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, ymrwymedig, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, sydd wedi cael profiad trin galwadau i ymuno â'n Tîm Recriwtio ymroddedig a llwyddiannus ar Ddesg Gymorth Cymru Gyfan.

Rydym yn dîm deinamig ac amrywiol sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth recriwtio rhagorol i Fyrddau Iechyd ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy'n awyddus i ddysgu ac yn awyddus i gyflawni perfformiad a gwasanaeth cwsmeriaid.

Rydym yn darparu cefnogaeth recriwtio gweinyddol i reolwyr y Bwrddau Iechyd ac i ymgeiswyr sy'n defnyddio systemau electronig, yn ogystal â darparu cyngor ac arweiniad lle bo angen, felly mae sgiliau cyfrifiaduron, bysellfwrdd a chyfathrebu da yn hanfodol i'r rôl.

Os ydych chi'n rhannu ein gwerthoedd ac yn teimlo y gallwch chi gyfrannu at ein tîm a'r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu, beth bynnag yw’ch profiad blaenorol neu gefndir addysgol, byddem yn croesawu'ch cais.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd yr oriau gwaith o ddydd Llun hyd at ddydd Gwener 9am - 5pm.

 

Sut i wneud cais