SNAP Cymru

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Cyflogwr:
SNAP Cymru
Cyflog:
£22,351.73 Pro Rata
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
06/12/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig sydd â diddordeb, gwybodaeth neu brofiad o blant a phobl ifanc gydag Anghenion Ychwanegol ac Anabledd a’r modd y gall rhwystrau addysg ac anffafriaeth anabledd effeithio arnynt.

Wedi eich lleoli yng Nghaerfyrddin byddwch yn darparu cyngor a chymorth i rieni sy’n byw yn Sir Benfro, Powys a Cheredigion gyda dyletswydd ehangach i roi cymorth i deuluoedd eraill, yn bennaf dros y ffôn, ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru. Bydd disgwyl i chi weithio ar fore dydd Sadwrn yn achlysurol iawn, o adref a thros y ffôn. (Telir treuliau teithio). Byddwn yn rhoi hyfforddiant llawn. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Cytundeb am flwyddyn i gychwyn ond rydym yn disgwyl i’r swydd redeg am 3- 5 mlynedd.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus cwblhau profion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Sut i wneud cais

 • Ebostiwch eich CV i: 


 • Enw cyswllt:
  Lindsay Brewis
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  SNAP Cymru 
  10 Cooper's Yard 
  Curran Road 
  CARDIFF CF10 5NB

 • Ffôn:
  029 20 348 990
 • e-bost:
 • Gwefan: