Cyfieithu Clir

Rheolwr Swyddfa

Cyflogwr:
Cyfieithu Clir
Cyflog:
£22,000 (cyflog cychwynnol*)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
12/12/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Dyma gyfle cyffrous i reoli un o gwmniau cyfieithu blaenllaw Cymru, yng nghanol dinas Caerdydd. Dyddiad dechrau – cyn gynted â phosibl.

Byddwn yn cynnal cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 16 Rhagfyr, wrth i geisiadau ddod i law.

*Cynigir pecyn buddiannau.

I gael swydd ddisgrifiad a ffurflen gais, neu i holi am y swyddi, anfonwch neges e-bost at post@cyfieithuclir.co.uk

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau 12 Rhagfyr 2019 (5pm)

  Dyddiad y cyfweliadau cyn gynted â phosibl


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Llawr 9, Capital Tower,
  Heol y Brodyr Llwydion,
  Caerdydd, CF10 3AG

 • e-bost: